Propozycje zajęć w przedszkolu 2017

      W roku 2017/2018 proponujemy następujące dodatkowe zajęcia w przedszkolu: 

 

* Kółko kulinarne „Odżywiamy się zdrowo”;

* „Koledzy – kolegom” – czytanie bajek;

* Gimnastyka – ruch rozwijający

* Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci starszych;

* Wizyty w grocie solnej;

* Teatr lalek „Bajka”;

* Spotkania z ciekawymi i bliskimi naszemu sercu ludźmi