Parlament szkolny

Parlament w państwach demokratycznych to najwyższy organ przedstawicielski,

a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej. 

W naszej szkole w myśl tej zasady funkcjonuje od lat i kieruje życiem szkoły.  

Bytność w parlamencie zobowiązuje. Nie tylko do obecności, ale przede wszystkim do przedstawiania swych zdań, pomysłów a także ich realizacji na polu szkoły. 

Na pierwszym zebraniu parlamentu w roku szkolnym 2016/2017 wybrano przewodniczącego parlamentu, którym ponownie został uczeń klasy 9. Wiktor Macura. Jego zastępcą ustanowiono uczennicę klasy 7.-Hannę Klus.

Osobom wyłonionym w wyborach składamy gratulacje!

W skład parlamentu weszli również: 

Štěpanka Szpernolova (kl.IV), Emilia Baranowska (kl.V), Elżbieta Macura (kl.VI), Anna Studnička (kl.VI), Darek Ligocki (kl.VI), Dorota Czapek (kl.VIII), Michael Mira (kl.VIII), Andrzej Grabowski (kl.IX).

Opiekunem parlamentu szkolnego jest Pani Edyta Lis. 

Członkowie parlamentu szkolnego są godnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów, a także tubą informacyjną wśród swoich kolegów i koleżanek.