Zmiana numeru konta bankowego

Szanowni Państwo, z dniem 1.8.2018r. zmienił się nasz numer konta bankowego. W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację wszelkich płatności na nowy rachunek bankowy. 

Bank Komerční banka, a.s., nr konta:

115-7617150297/0100

IBAN    CZ9701000001157617150297

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Rada Szkoły

SKŁAD RADY SZKOŁY w roku 2017/2018:

 

Rada Szkoły jest organem doradczym, który umożliwia rodzicom, nauczycielom i organowi powołującemu do życia szkoły (zřizovateli) uczestniczyć w zarządzaniu szkołą.
Radę szkoły powołuje organ (zřizovatel), który ustanawia ilość członków i wydaje regulamin wyborczy. Członkiem rady szkoły nie może być dyrektor szkoły. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata.
Członkowie rady szkoły wypowiadają się na temat propozycji programów kształcenia, zatwierdzają sprawozdanie roczne z działalności szkoły, zatwierdzają regulamin szkolny, zatwierdzają zasady klasyfikacji wyników kształcenia uczniów, rozpatrują wyniki kontroli ČSI.