askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

Pozdrowienia z wyjazdu edukacyjnego IX klasy

Od wczoraj klasa IX wraz z opiekunem spędza czas w Dusznikach- Zdroju. Wraz z uczniami z innych szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu będą przebywać w Polsce do 1. grudnia. 

 W ramach projektu pt. ,,Poznajemy Polskę poprzez edukację i zabawę'' zwiedzili m.in. Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku skąd przesyłają foto-pozdrowienia. Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią za granicą.

 Zdjęcia z wyjazdu