Projekty

Projekt

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Dolní Lutyně 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002309 

Specifický cíl:

 • 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Aktivity:

 • I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ
 • I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • II/2.1a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
 • II/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost
 • II/2.1e Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze
 • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Celkové zdroje: 516 762  

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.