askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

Przed nami: X edycja Konkursu Literackiego im. Haliny Kowalczyk

Myśli kłębiące się w głowie czasem nie sposób ogarnąć. Twórcom literackim pomaga w tym przysłowiowe pióro i kartka. Inspirując się polotem i zdolnością opisania otaczająceg nas świata przez ś.p. Halinę Kowalczyk, pedagoga i duszę towarzystwa, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim, sygnujący się imieniem ,,pierwszego redaktora Zwrotu w spódnicy''. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej ogłaszają                                             

 

X edycję

 

Konkursu Literackiego im. Haliny Kowalczyk.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  W roku Zbigniewa Herberta wypracowania powinny nawiązywać do cytatów wybitnego poety polskiego. Podczas jubileuszowej edycji zmagań twórczych proponujemy pewną dowolność pod względem nadania tematu pracy oraz formy literackiej. Prace napisane na komputerze będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

 

I / klasy VI – VII /

,,Kiedy się człowiek czymś interesuje, to książki przychodzą do niego. (…)”.  

    

II / klasy VIII – IX /

Tylko takie miasta są coś warte, w których można się zgubić”.

                        

III / szkoły ponadpodstawowe /

,,Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

 

POEZJA:

,,Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie (…), ale nie tak jak robią to inni, sięgając po promienie deszczu albo słońca, chciałbym opisać światło, które we mnie się rodzi”.

 

Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem, które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Godłem podpisujemy również osobną, zaklejoną kopertę z danymi osobowymi osoby biorącej udział w konkursie / imię i nazwisko, klasa, szkoła /.

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 maja 2018 r.

 

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w PSP w Lutyni Dolnej. Na zwycięzców czekają cenne nagrody oraz dyplomy autorstwa pana Zbigniewa Kubeczki.

 

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na spotkanie.

 

Organizatorzy.