askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

Konkurs na najlepszą prezentację o Polsce

Wakacje to czas nie tylko błogiego lenistwa, ale także odpowiednia pora-by zwiedzić zakątki Polski, odkryć nieznane miejsca, poznać ciekawe osoby i pogłębić swe informacje na temat państwa leżącego na prawym brzegu Olzy. Wydział szkolnictwa, młodzieży i sportu, dział stosunków międzynarodowych Województwa Morawsko-Śląskiego pragnie włączyć młodzież do propagacji wiedzy i znajomości nt. Polski proponując udział w konkursie międzynarodowym. 

Uczniowie II stopnia oraz szkół średnich zachęcani są do wzięcia udziału w konkursie na najbardziej interesującą prezentację multimedialną pt. ,,Znam historię, kulturę i życie codzienne sąsiadów- Polaków''. Partnerem w projekcie jest Uniwersytet Ostrawski. Patronat honorowy nad konkursem objęli hetman Województwa Morawsko-Śląskiego Ivo Vondrák oraz marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. 

Uczniowie naszej szkoły prace konkursowe przygotowują na początek września. 

Tematyka prezentacji: 

1.       Piękno i urok polskiej ziemi

2.       Miasta w Polsce

3.       Moja ulubiona postać związana z kulturą polską

4.       Polsko-czeskie stosunki kulturalne

5.       Polskie zespoły, wokaliści i muzycy

6.       Polscy czechofile

7.       Zamki polskie

8.       Ulubiony film polski lub polska postać literacka

9.       Polski przemysł

10.   Wybrane wydarzenia z historii Polski

11.   Życie codzienne obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady uczestnictwa /wersja skrócona/:

-          Prezentacja musi być przygotowana samodzielnie za pomocą aplikacji Microsoft PowerPoint, w formacie PPT lub PPTX albo w programie Impress z OpenOffice (bezpłatnej alternatywy MS Office. Każdy uczestnik konkursu może zrobić tylko jedną prezentację; Prezentacja nie może być dłuższa niż 10 minut.

-          Pojemność maksymalna nie może przekroczyć 50 MB

-          W prezentacji nie może być więcej niż 20 slajdów (wyjątek stanowi lista wykorzystanych źródeł)

-          Musi być aktywny wybór automatycznego przełączania slajdów

-          Prezentacja musi posiadać bibliografię, listę źródeł z Internetu, zgodnie z regulaminem o prawach autorskich

-          Prezentacja nie może mieć więcej niż 5 slajdów, które wykorzystały materiały zamieszczone w Internecie

-          Praca nie może być wcześniej publikowana, nagrodzona ani nie może naruszać prawa autorskiego strony trzeciej

-          Praca powinna posiadać nazwę, imię i nazwisko autora

-          Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do celów kształcenia i do popularyzacji i prezentacji efektów na stronie internetowej organizatora konkursu