askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

100 URODZINY NIEPODLEGŁEJ

W dniu 14 listopada 2018 uczniowie szkoły podstawowej w Lutyni Dolnej świętowali „Urodziny Biało-Czerwonej” w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej- wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską”.


 

 

Projekt był objęty Generalnym Partronatem Konsula Generalnego RP w Ostrawie, pana

Janusza Bilskiego. Motywem przewodnim konkursu plastycznego były wartości Godność,

Wolność, Niepodległość, które zostały wyrażone sztuką plastyczną dowolnej techniki przez

uczniów szkół podstawowych z Lutyni Dolnej oraz szkół partnerskich z miejscowości

Gorzyczki, Gołkowice i Łaziska. Do konkursu zakwalifikowały się 54 prace plastyczne, z

których jury konkursowe wyłoniło 9 laureatów w trzech kategoriach wiekowych. Program

poetycko-muzyczny przedstawiony przez uczniów dolnolutyńskiej szkoły skupiał się wokół

szacunku do symboli narodowych, dumy z pochodzenia i wzajemnego zrozumienia Polaków i

Czechów. Miłe słowo i życzenia rozwijania dobrych relacji polsko-czeskich zabrzmiały z ust

wójta Lutyni Dolnej, pana Pawła Buzka, sekretarza gminy Godów, pani Brygidy Dobisz,

sekretarza gminy Gorzyce, pani Marii Władarz oraz dyrektorów szkół partnerskich.

Serdeczne podziękowania należą się Stowarzyszeniu Wspólnoty Polskiej oraz Konsulatowi

Generalnemu RP w Ostrawie za wsparcie finansowe projektu. Ich udział w wydarzeniu dodał

powagi i doniosłości spotkaniu młodzieży w polsko-czeskim gronie. Kształtowanie

tożsamości narodowej poprzez sztukę może pobudzać do myślenia o historii w kontekście

współczesnych wydarzeń.

Wśród uczniów naszej szkoły w konkursie plastycznym zostały nagrodzone

uczennica klasy 8- Helena Woźnica, która zajęła 3. miejsce w kategorii III  

uczennica klasy 3-Barbara Szeligaktóra otrzymała wyróżnienie w kategorii I.