Artykuły

Filtr
  • Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola na rok 2021/2022

    Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

    Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, okres Karviná, p.o. kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.