Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. Podstawowym zadaniem nauczyciela świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyj-nego oraz umożliwienie rozwoju ich zainteresowań i umiejętności.

 

Wychowawczyni świeticy

p. Wanda Grabowska

 

Godziny pracy świetlicy:

11.30 – 17.15

Świetlica szkolna

Dla każdego drzwi naszej świetlicy są zawsze otwarte. 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY: 11:30 – 17:15

nr. tel.: +420 605 920 557

Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na swoich rodziców po zakończeniu lekcji.

Świetlica szkolna, która znajduje się w budynku Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej

czynna jest od godziny 11:30 do godziny 17:15.

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich:

zajęcia rekreacyjno – ruchowe, plastyczno – techniczne. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają naszym dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań i talentów. Miejsce to wyposażone jest w gry i zabawy przeznaczone dla uczniów pierwszego stopnia szkoły podstawowej. Ponadto w świetlicy można również odrobić zadanie domowe, praktycznie wykorzystując w ten sposób czas.


Prowadzącą świetlicę naszej szkoły jest Pani Wanda Grabowska. Codziennie od poniedziałku do piątku, Pani Wandzia- jak z serdecznością zwracają się do Pani świetliczanki uczniowie – zaprasza do zabawy i do nauki.