Parlament szkolny

Parlament w państwach demokratycznych to najwyższy organ przedstawicielski,

a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej. 

W naszej szkole w myśl tej zasady funkcjonuje od lat i kieruje życiem szkoły.  

Bytność w parlamencie zobowiązuje. Nie tylko do obecności, ale przede wszystkim do przedstawiania swych zdań, pomysłów a także ich realizacji na polu szkoły.