knihovna 1 knihovna 2 knihovna 3
 

Biblioteka szkolna

Regulamin biblioteki szkolnej

(czynna w poniedziałki i czwartki o 9:30)

1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając do domu, wyłącznie na swoje nazwisko, w czytelni na miejscu.

3. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres dwóch tygodni. W przypadkach uzasadnionych można poprosić o prolongatę. 

4. Książki i czasopisma potrzebne na lekcje można wypożyczać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem itp.) i zgubieniem. 

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem. 

7. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Termin zwrotu określa Status szkoły. 

8. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.