info szkola 1 info szkola 2 info szkola 3 info szkola 4
 

Info Szkoła

Nazwa placówki edukacyjnej:                                                

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, p.o.

DYREKTOR 

Mgr. Sabina Suchanek

INFORMACJE OGóLNE:                                                

Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej przy ulicy Kopernikowa 652 została wybudowana w 1930 roku przez Macierz Szkolną z Lutyni Dolnej i Macierz Sląska Cieszyńskiego. Wcześniej młodzież pochodzenia polskiego uczyła się od 1914 roku w prywatnym domu Państwa Babiszów.

Od 1992 roku w naszej szkole wprowadziliśmy system klasopracowni. Uczniowie przechodzą w czasie przerw do odpowiedniej klasopracowni wg rozkładu godzin (klasopracownia informatyczno-geograficzna, polonistyczno-historyczna, językowa, przyrodnicza i fizyczno-chemiczna. W każdej klasopra-cowni są pomoce audiowizualne, pomoce naukowe zgodnie z przedmiotem, którego w tej pracowni uczymy. Staramy się wzbogacać swój warsztat pracy o nowe pomoce naukowe.

Szkoła to nie tylko budynek, wyposażenie, grono pracowników ale przede wszystkim uczeń, bez którego nauczyciel jest niczym. Dlatego też największą uwagę kierujemy na sam proces kształcenia osobowości ucznia, gdzie uczeń przecież jest (a nie staje się) człowiekiem, rozwija swoje człowieczeństwo, poprzez tkwiące w nim możliwości kreacyjne, twórcze. Tu w szkole uczeń doświadcza sytuacji, które są pożądane w demokratycznym społeczeństwie. Staramy stwarzać warunki do samorozwoju, samoakceptacji, samodyscypliny, samopoznania, samooceny, samokształcenia i samorealizacji, dając uczniom w ten sposób pole do popisu.

STRUKTURA SZKOŁY:                                                

I stopień – klasa I, II, III, IV, V
II stopień – klasa VI, VII, VIII, IX