5

 

O naszym przedszkolu...

Olga Wrożyna

"Najpiękniejsze wspomnienia zostają z codziennej pracy z dziećmi, tej mozolnej, trudnej, ale jakże miłej i zadawalającej, kiedy widzimy swoich wychowanków zdrowych i wykształconych. Bo właśnie tu, w przedszkolu, stawiają pierwsze kroki wśród kolegów i koleżanek. Tu zdobywają podstawy do przyszłego życia. W przedszkolu dzieci czują się bardzo dobrze."

 

Halka Kwolek

"Ilekroć oglądam stare zdjęcia, powracam myślami do tamtych lat. Pamiętam, jak codziennie tata albo dziadkowie wozili mnie na rowerze do tego właśnie przedszkola. Było fajnie - dużo koleżanek, ładne zabawki, miła pani, która zawsze miała ślicznie upięte włosy w kok (Pani Tańculowa - Waculczak)."

 

...Niechaj wrócą piękne chwile ukryte w skarbcu lat, niechaj wróci dobry czas tamtych dni. Chcę uśmiechać się jak kiedyś, przywrócić ptakom śpiew,namalować tysiąc gwiazd, śmiech do łez...

Regulamin przedszkola

Wewnętrzny regulamin Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej

Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej tworzy ze Szkołą Podstawową z Polskim Językiem Nauczania jeden subiekt prawny, który został powołany przez Urząd Gminy w Lutyni Dolnej dn 1. 1. 2003 roku.

1. Zapisy do przedszkola ogłasza dyrektor szkoły w porozumieniu z gminą, o konkretnych termininach społeczeństwo jest informowane w mediach.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor szkoły, wydając rodzicom pisemną ,,decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola’’.

3. Z reguły do przedszkola przyjmowane są dzieci umysłowo, fizycznie i duchowo zdrowe – starsze niż 3 lata. Do naszego przedszkola mogą być również przyjęte dzieci od 2 lat (na podstawie decyzji lekarza dziecięcego). Maksymalna ilość dzieci wynosi 20.

4. Jeśli podczas zapisu dziecka do przedszkola nie wiadomo do jakiej miary dziecko będzie zdolne przystosować się do warunków przedszkolnych zostanie przyjęte na okres próbny do 3 miesięcy.

5. Dyrektor szkoły może ukończyć obowiązek uczęszczania dziecka do przedszkola w porozumieniu z gminą z wcześniejszą informacją pisemną dla rodziców, jeśli dziecko bez usprawiedliwienia nie chodzi do przedszkola przez przynajmniej jeden miesiąc czy rodzice dziecka systematycznie naruszają bieg przedszkola a rozmowy z nimi były bezskuteczne.

6. Przedszkole otwarte jest od godz. 7.00 do 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

 

Wewnętrzny regulamin Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej

Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej tworzy ze Szkołą Podstawową z Polskim Językiem Nauczania jeden subiekt prawny, który został powołany przez Urząd Gminy w Lutyni Dolnej dn 1. 1. 2003 roku.

1. Zapisy do przedszkola ogłasza dyrektor szkoły w porozumieniu z gminą, o konkretnych termininach społeczeństwo jest informowane w mediach.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor szkoły, wydając rodzicom pisemną ,,decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola’’.

3. Z reguły do przedszkola przyjmowane są dzieci umysłowo, fizycznie i duchowo zdrowe – starsze niż 3 lata. Do naszego przedszkola mogą być również przyjęte dzieci od 2 lat (na podstawie decyzji lekarza dziecięcego). Maksymalna ilość dzieci wynosi 20.

4. Jeśli podczas zapisu dziecka do przedszkola nie wiadomo do jakiej miary dziecko będzie zdolne przystosować się do warunków przedszkolnych zostanie przyjęte na okres próbny do 3 miesięcy.

5. Dyrektor szkoły może ukończyć obowiązek uczęszczania dziecka do przedszkola w porozumieniu z gminą z wcześniejszą informacją pisemną dla rodziców, jeśli dziecko bez usprawiedliwienia nie chodzi do przedszkola przez przynajmniej jeden miesiąc czy rodzice dziecka systematycznie naruszają bieg przedszkola a rozmowy z nimi były bezskuteczne.

6. Przedszkole otwarte jest od godz. 7.00 do 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

7. Dzieci do przedszkola przyjmowane są w ciągu dnia – wg potrzeb rodziców. Przy zapisie dziecka do przedszkola proponujemy indywidualny reżim ada-ptacyjny. Rodzice wcześniej umówią się z nauczycielkami przedszkola na odpowiedni system.

8. Rodzice są odpowiedzialni za osobiste przekazanie dziecka nauczycielce, a dopiero potem mogą odejść z budowy przedszkola.

9. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiadają pracownicy przedszkola od chwili przejęcia dzieci od rodziców do momentu przekazania dziecka rodzicom lub powierzonej osobie (formularze u wychowawczyń przedszkola). Bez pisemnego potwierdzenia odbioru dziecka nauczycielki nie przekarzą dziecka nikomu innemu niż rodzicom!!!

10. Do przedszkola przychodzą tylko całkiem zdrowe dzieci. Nauczycielki mają prawo, nie przyjąć do przedszkola dziecka zaziębionego czy z innymi chorobami infekcyjnymi. Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie nauczycielek o infekcji w rodzinie i jakiekolwiek zmiany o stanie zdrowia dziecka. Obowiązkiem rodziców jest zgłoszenie jakichkolwiek zmian w danych osobowych dziecka, zmiany numerów telefonu, zmianę ubezpieczenia dziecka, zmiany osób, które przyprowadzają lub odbierają dziecko z przedszkola ( pisemne potwierdzenie).

11. Obowiązkiem rodziców jest informacja o nieobecności dziecka w przedszkolu jeśli rodzice wiedzą wcześniej przyczynę absencji dziecka. W innym przypadku rodzice usprawiedliwiają dziecko po przyjściu do przedszkola.

12. Dziecko w przedszkolu potrzebuje: drugie przebranie na zajęcia przedszkolne, ubranie sportowe do przedszkolnego ogródka, fartuszek ochronny do zajęć plastycznych, czapkę od słońca, kapcie, piżamę, szczoteczkę i pastę do zębów.

13. Kwota opłaty za przedszkole na jedno dziecko na miesiąc wynosi 330 Kč dotacja na częściowe pokrycie wydatków przedszkola). Wpłaty należy dokonać do 15. każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły. (Opłaty za przedszkole są wypracowane w obwieszczeniu przedszkola).

14. Opłaty za obiady wpłaca rodzic do końca miesiąca przez konto lub osobiście u kierowniczki jadalni w czeskiej szkole.Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka za miesiąc wynosi 29 Kč, półdzienne wyżywienie - 23 Kč.

15. Rodzice mają prawo na konsultacje z nauczycielką, dyrektorem szkoły, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

16. Rodzicom, innym dzieciom i osobom w czasie zajęć programowych nie wolno się wstrzymywać w salach przedszkola.

17. Za każde umyślne zniszczenie majątku przedszkolnego, nauczyciela, drugiemu dziecku czy innych pracowników przedszkola płaci rodzic lub prawny opiekun.

18. Nie wolno do przedszkola nosić cennych rzeczy.