Projekty

Projekt

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů

ZŠ a MŠ Dolní Lutyně

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009775

 

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.