askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacja dla rodziców

Zapis dzieci do przedszkola

przebiegnie w dniu 11.5.2021 

w godz. 13:00-17:00.

Do rekrutacyjnego wniosku należy dołączyć 2 dokumenty:

kopię aktu urodzenia dziecka oraz kartę ewidencyjną dziecka (tzw. „Evidenční list dítěte)

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2021/2022 oraz

formularz Karty ewidencji dziecka (evidenční list dítěte) znajdują się do pobrania

na www.psplutynia.cz w MENU- Rodzic-Pliki do pobrania-Dla rodzicow.

Wydruk wniosku będzie także do dyspozycji w sekretariacie oraz dyrekcji w dniu

trwania zapisu.

Po telefonicznym ustaleniu z dyrekcją możliwy jest także inny termin majowy do

złożenia wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z

załącznikami można złożyć:

a) osobiście w dyrekcji w dniu 11.5.2021 w godz. 13:00-17:00 (rodzic z

wyprzedzeniem telefonicznie informuje dyrekcję o wybranej godzinie zapisu dla

swojego dziecka, kontakt tel.: +420 774 044 974)

b) osobiście w sekretariacie szkoły w dniach 10.5. – 12.5.2021 w godz. 8:00-11:00

c) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w dniach 10.5. –

12.5.2021, ID: ap6mhcj

d) za pośrednictwem emaila z podpisem elektronicznym w dniach 10.5. –

12.5.2021

e) wysyłając wydruk pocztą na adres szkoły w dniach 10.5. – 14.5.2021

(Kopernikova 652, 735 53 Dolni Lutyne)


Ze względów epidemiologicznych Dzień Otwarty nie odbędzie się.

Możliwe jest indywidualne zwiedzanie przedszkola poza godzinami otwarcia

przedszkola po uprzednim ustaleniu terminu z dyrekcją, tel.+420 774 044 974.