askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

Zapisy do 1. klasy na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy w poniedziałek 4.4.2022 od godz. 15.00 do 17.00 lub 6.4.2022 od godz. 7.30 do 10.00. Po telefonicznym ustaleniu z dyrekcją możliwy jest także inny termin kwietniowy do złożenia wniosku.

Do zapisów zapraszamy dzieci urodzone od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 i dzieci po odroczeniu obowiązku szkolnego w roku 2021/22.

 

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły można złożyć:

a)      osobiście w dyrekcji w dniach zapisu

b)      za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w dniach 1.4. – 22.4.2021

Do zapisu prosimy przynieść akt urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica.

W razie wysyłania wniosku pocztą elektroniczną prosimy o załączenie kopii aktu urodzenia z podpisem rodzica potwierdzającym zgodność z oryginałem.

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do kl. 1. oraz formularz odroczenia edukacji znajduje się do pobrania na www.psplutynia.cz w MENU- Rodzic-Pliki do pobrania-Dla rodziców.

Wydruk wniosku będzie także do dyspozycji w dyrekcji w dniach trwania zapisu.

Po zakończeniu rekrutacji dyrektor wydaje decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły - do 30 dni od terminu zapisów.

Rodzic otrzyma pisemną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły.

Możliwe jest indywidualne zwiedzanie szkoły po uprzednim ustaleniu terminu z dyrekcją, tel. +420 774 044 974.

Zapraszamy, dołączcie do nas!